"Communication works for those who work at it"

KOMMUNIKATION & RELATIONSUTVECKLING

​En kurs för dig som vill utveckla din förmåga att kommunicera och bli bättre på att skapa goda relationer, både med dig själv och med andra. Du får med dig redskap hur du motiverar, skapar engagemang och berör andra människor. Du kommer att bli modigare och tryggare både som människa och presentatör.

Under kursen kommer du att bli medveten om vilka personliga resurser och erfarenheter du har som du kan använda för att bli personlig och intressant i din kommunikation. Det är en grundkurs i kommunikation och hur vi skapar goda relationer, den passar alla som vill utvecklas och öka sin förmåga att kommunicera.

Vägen till att bli en god talare bygger på övning. Kursen är praktiskt inriktad och ger dig möjlighet att träna mycket.  För att bli en god talare behöver vi också bli medvetna om vilka budskap vi sänder till andra. Under kursen får du feedback på dina presentationer. Deltagarna fungerar som varandras rådgivare och tränar på att både ge och ta emot feedback på varandras presentationer.

Att utvecklas ska vara lustfyllt och vi kommer att ha många roliga övningar som lockar fram glädje och skratt.

Varmt välkommen!

 

​​Innehåll

Kursen är på tre heldagar 9-16 och vi träffas en gång i veckan under tre veckor.

Innehåll              

 • Skapa förtroende

 • Verbal och ickeverbal kommunikation

 • Kommunikationsmönster

 • Skapa ett positivt öppet klimat     

 • Lära känna

 • Skapa motivation

 • Använda egna erfarenheter och resurser

 • Självkännedom genom feedback

 • Samarbete

 • Tala i oförberedda situationer

 • Inspirera/beröra 

 • Våra resurser – kroppsspråksövning

 • Presentera/sälja en idé – problemlösning

 

Metodik
Lära – Träna - Reflektera
Deltagarna får kort teori som omsätts i praktisk träning.

Kursledare:
Mari-Ann Berggren

 

Investering:  6 750 SEK. Moms tillkommer vid företagsfakturering.