Kommunikation & Presentationsutveckling

Den mesta av vår vakna tid använder vi för att kommunicera - dels med andra människor, men också med oss själva.  Våra möjligheter att bli förstådda, accepterade att nå framgång beror till stor del på vår förmåga att kommunicera och hur vi skapar goda relationer, både med oss själv och andra.

Vi har massor av resurser och erfarenheter och vi kan alla kan bli bättre på att kommunicera genom att utveckla våra naturliga resurser. Vi har tre olika kommunikationscentra, hjärna, hjärta, mage. Vårt logiska tankesätt (hjärnan) ofta det dominanta. Talar vi enbart utifrån logik kan det bli platt och slätstruket. Låter vi vår kraft (mage) och vårt hjärta vara med i vår kommunikation blir vi mer levande och intressant och har mycket större möjlighet att nå fram. Vårt sätt att skapa förtroende och möta andra blir också annorlunda när vi har tillgång till alla våra resurser.

Under kursen kommer du att bli medveten om vilka personliga resurser och erfarenheter du har som du kan använda för att bli bli personlig och intressant i din kommunikation. Vi övar på att öka intresse, tydlighet och trovärdighet. Du får lära dig olika strukturer som gör det lätt att förbereda och hålla en presentation med en röd råd och kärnfullt innehåll. 

Kursen är mycket mer än att bara träna på att tala inför en grupp. Du får med dig redskap hur du motiverar, skapar engagemang och berör andra människor. Du kommer att få prova nya saker för att utvecklas.och bli modigare både som människa och presentatör. 

Detta är en öppen utbildning som kan företagsanpassas

Mål

Deltagarna ska utveckla en kommunikations- och presentationsförmåga så att de är trovärdig och säkra i sina presentationer både i enskilda samtal och i större grupper. De skall även bli medvetna om vilka personliga resurser och erfarenheter de har som de kan använda för att öka intresset, tydligheten och trovärdigheten i sin kommunikation. 

Innehåll

Kursen är på tre heldagar 9-16 och vi träffas en gång i veckan under tre veckor.

 • Skapa förtroende

 • Verbal och ickeverbal kommunikation

 • Kommunikationsmönster

 • Lära känna

 • Skapa motivation

 • Använda egna erfarenheter och resurser

 • Självkännedom genom feedback

 • Samarbete

 • Skapa ett positivt öppet klimat

 • Att övertyga genom att tala till folks förnuft

 • Strukturera tankar i oförberedda situationer

 • Inspirera/beröra 

 • Våra resurser – kroppsspråksövning

 • Presentera/sälja en idé – problemlösning

 

Metodik
Lära – Träna - Reflektera
Deltagarna får kort teori som sedan direkt omsätts i träning. Efter varje presentation ger deltagarna varandra utvecklingsbar feedback och reflekterar över vad som nådde fram och vad som kan förbättras.

Kursledare:
Mari-Ann Berggren, Goda Relationer

 

Investering:  6 000 SEK för alla tre dagarna. Moms tillkommer vid företagsfakturering.