Hästar lever ett enkelt och okomplicerat liv. De lever i grupp med vänner de känner och litar på. De har tydliga arbetsuppgifter och vet vad som förväntas av dem i flocken. De vill känna samhörighet, känna sig behövda och accepterade.

Därför hästar är så bra läromästare när vi vill utvecklas och bli mer medvetna om oss själva och det runt om oss. Vilket syfte du än har när du är runt hästar är detta du tränar på vare sig du är medveten om det eller ej.