Den mesta av vår vakna tid använder vi för att kommunicera, dels med andra människor men också med oss själva. Hur vår inre dialog låter speglar sig i hur våra relationer ser ut. Hur vi mår, hur andra mår runt om oss och hur vi lyckas beror på hur bra vi är på att skapa goda relationer, först med oss själva sen med andra människor.  Varje människa har en enorm potential och alla kan lära sig hur vi bidrar till att skapa en omgivning där våra egna och andras förmågor tas tillvara och kommer fram.